Hva er anmodningsvedtak?

Stortingsrepresentant Knut Arild Hareide (KrF) forklarer "anmodningsvedtak".

Et anmodningsvedtak er en type stortingsvedtak, der flertallet på Stortinget ber regjeringen om å levere noe til Stortinget, og starter gjerne med «Stortinget ber regjeringen ...».

Anmodningsvedtak har blitt mye brukt de siste årene. I perioden 2007-2013 ble det vedtatt i gjennomsnitt 22 anmodningsvedtak i året, mens i perioden 2013-2017 var gjennomsnittet på 263.

Liste over anmodningsvedtak.