Hva er finansdebatten?

Stortingsrepresentant Jon Helgheim (FrP) forklarer hva en finansdebatt er. 

Finansdebatten er en årlig debatt hvor Stortinget diskuterer hva Norge skal bruke penger på neste år. Finansdebatten er en av Stortingets viktigste debatter og holdes i desember hvert år.

Men før finansdebatten er det andre viktige prosesser og debatter. Først, i oktober hvert år legger Regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for Stortinget. Det er finansministeren som legger fram forslaget for Stortinget i en tale. Denne talen kalles finanstalen.

Når statsbudsjettet er lagt frem for Stortinget starter arbeidet med å bli enige om hvordan man skal bruke pengene. Statsbudsjettet er delt inn i kapitler etter fagområder, som for eksempel utdanning og helse. Disse kapitlene fordeles på Stortingets 12 fagkomiteer, for å diskuteres. Det betyr at det for eksempel er Utdanning- og forskingskomiteens jobb å diskutere de kapitlene i statsbudsjettet som handler om skoler og barnehager.

Innen slutten av november må finanskomiteen (en av de 12 fagkomiteene), legge frem sitt forslag til hvordan pengene i statsbudsjettet skal fordeles mellom de andre fagkomiteene.. Denne innstillingen kalles «finansinnstillingen». Finansdebatten er altså diskusjonen i stortingssalen om finansinnstillingen.