Hva er forretningsordenen?

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) forklarer hva forretningsorden betyr.

Stortingets forretningsorden er Stortingets egne regler for hvordan man skal arbeide.

Forretningsorden bestemmer blant annet hvordan Stortingsmøtene skal holdes, hvor lenge representantene kan snakke når de er på talerstolen og hvordan man stemmer.

Her finner du Stortingets forretningsorden