Hva er flertallsregjering?

Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum (SP) forklarer hva en flertallsregjering er.