Hva er lukket kontrollhøring?

Hva er lukket kontrollhøring? Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) forklarer.