Hva er en interpellasjon?

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (A) forklarer begrepet "interpellasjon".

En interpellasjon er et spørsmål som en stortingsrepresentant kan stille til Regjeringen. En interpellasjon er ofte større og mer politisk viktige spørsmål enn vanlige spørsmål som stilles i spørretimen. Det settes også av mer tid til debatten av en interpellasjon enn et vanlig spørsmål.

Når Regjeringen får et interpellasjonsspørsmål fra Stortinget må de svare senest én måned etter at det er stilt.

Her finner du en liste over interpellasjoner.