Hva er kabinettsspørsmål?

Stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (A) forklarer hva et kabinettspørsmål er.