Hva er en komité

Se stortingsrepresentant Tina Bru (H) forklare hva en komité er, og hvordan de jobber.

Nesten alle saker behandles i en av Stortingets tolv fagkomitéer før den debatteres og voteres over i stortingssalen.

Alle de 169 stortingsrepresentantene, unntatt stortingspresidenten, sitter i én eller to komiteer. Komiteene er organisert etter samfunnsområder. For eksempel jobber energi- og miljøkomiteen med miljøsaker, mens utdannings- og forskningskomiteen jobber med saker som omhandler skole.

I fagkomiteene jobber stortingsrepresentantene med å innhente informasjon om forslaget, slik at alle sider av saken belyses. Dette gjøres blant annet ved å arrangere høringer. Stortingets høringer er organiserte, oftest åpne, møter hvor komiteen inviterer organisasjoner, foreninger og andre som berøres av lovforslaget inn for å si sin mening og svare på spørsmål. I tillegg reiser komiteene noen ganger til steder eller land, hvor de kan lære mer om sakene de jobber med.  

Se filmen om komitehøringer her. 

Her finner du en oversikt over alle komiteene på Stortinget.