Hva er komitéhøring?

Stortingsrepresentant Tina Bru (H) forklarer hva en komitéhøring er.

Når en komité skal behandle en sak, ønsker de ofte å høre ulike synspunkter på saken fra parter som er berørt. Da kan de ha en åpen komitéhøring der de inviterer organisasjoner eller andre berørte parter til Stortinget, som får legge frem sitt syn på saken foran komiteen. Etter høringen har politikerne mer kunnskap om saken, og får da et bedre grunnlag å ta beslutninger.

Høringene er som regel åpne for alle, og de strømmes på stortinget.no slik at alle kan følge med. Komitéhøringen kan også være lukket, men da handler det ofte om forsvars- og sikkerhetspolitikk eller andre saker som bør være hemmelige.