Hva er Kongen i statsråd?

Femte visepresident Abid Raja (V) forklarer hva Kongen i statsråd er.