Hva er mistillit?

Stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (A) forklarer hva mistillit er.