Hva er representantforslag?

Se stortingsrepresentant Lene Vågslid (A) forklare hva et representantforslag er.

Når stortingsrepresentantene selv tar opp saker i Stortinget, kalles disse representantforslag. Representantforslagene blir behandlet i Stortingets komiteer, på samme måte som saker fra regjeringen.

Stortingsrepresentanter kan foreslå ulike saker. Noen er forslag til lovendringer – altså, forslag om å endre, fjerne eller vedta nye lover. Andre forslag kan være alt fra budsjettsaker til forslag om å be regjeringen dypdykke i enkeltsaker.

Flere representanter enten fra samme parti eller fra ulike partier kan gå sammen om representantforslaget, men en enkelt-representant kan også fremme et representantforslag alene.

Representantforslaget blir først sendt til en komité for behandling. Komiteen gir deretter en innstilling til Stortinget. Er det behov for mer informasjon om hva forslaget vil innebære, foreslår komiteen at forslaget sendes til regjeringen slik at de kan utrede der.

Se oversikt over alle representantforslag her