Hva er spørretimen?

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (A) forklarer hva spørretimen er.