Stortingets designhåndbok

Introduksjon

Stortingets visuelle identitet er forankret i Stortingets kommunikasjonsstrategi, og målet er å fremstå med et tydelig og gjenkjennelig uttrykk på alle flater.

Stortingets riksvåpen

Stortinget har riksvåpenet som sitt øverste symbol i den visuelle identiteten. Dette bygger på en over 200 år lang tradisjon for å benytte riksvåpenet i Stortingets virksomhet.

Designelementer

Stortingets visuelle identitet består av designelementer satt i system for å skape formidlingskraft − fra symbolbruk til farger, foto og fonter.

Identiteten i bruk

Designelementene vises her på forskjellige flater, til inspirasjon for å ta profilen i bruk. Konkrete retningslinjer finnes i seksjonene hvor designelementene presenteres.