Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Som et ledd i regjeringens sentralisering av Norge skal nesten halvparten av landets skattekontor legges ned innen utgangen av neste år. Etter dette vil det kun være 57 kontorer igjen. Svært mange skattebetalere må nå akseptere til dels svært lang reisevei til nærmeste skattekontor. Samtidig vil 564 medarbeidere måtte bytte arbeidssted. Kan statsråden garantere skattebetalere og ansatte at alle de 57 gjenværende kontorene vil bestå med stedlig ledelse og ha minst samme bemanning som i dag?
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Ifølge NRK 17. april øker salget av brus og godteri på nett fra utlandet voldsomt etter den kraftige avgiftsøkningen som Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vedtok i statsbudsjettet for 2018. Norske kjøpmenn blir tvunget til å levere ut brus som gjennom post i butikk til langt lavere pris enn utsalgspris i butikk. Hvor stor beregner regjeringen at samlet import av brus og godteri gjennom netthandel vil bli i 2018, hvor stor økning utgjør det fra 2017, og hvilke konsekvenser vil dette ha for folkehelse, arbeidsplasser og statens inntekter?
 • Skriftleg spørsmål fra Mani Hussaini (A) til arbeids- og sosialministeren

  I regjeringens politiske plattform står det skrevet at regjeringen vil “Legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid.”, er Arbeids- og sosialministeren enig i dette, og hva gjør så arbeids- og sosialministeren for å stoppe bedrifter fra å slå seg og bruke konkurs som pressmiddel for å unngå tariffavtaler?
 • Skriftleg spørsmål fra Mani Hussaini (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Hva gjør statsråden for å ivareta norske innbyggeres personvern og rettsikkerhet når utenlandske selskap leverer tjenester til offentlig sektor generelt, og har statsråden kontroll på at ingen informasjon om norske borgere havner på avveie ved bruk av internasjonale selskap?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Hva gjør Forsvarsdepartementet for å følge opp Stortingets føringer om å ivareta den fly- og forsvarshistoriske betydningen til Kjeller flyplass?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane