Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Aust-Agder.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Framstegspartiet (1), og Kristeleg Folkeparti (1).

Alle representantane frå same fylke høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvorfor har ikke statsråden klart å innfri den gylne regel, som han selv innførte, når det gjelder psykisk helse, og kan han innen markeringen av verdensdagen for psykisk helse i 2019 love at den gylne regel da vil være fulgt opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til olje- og energiministeren

  Når ble det avgjort at smarte strømmålere skulle installeres og hva var begrunnelsen for dette, hvorfor må man ha årlig kontroller av alle strømmålere og hvordan har Agder Energi kommet frem til beløpet på 2.125kr i årlig gebyr for disse kontrollene, og kunne dette vært organisert på en annen måte?
 • Spørjetimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Sammenslåingsavtalen for Aust-Agder og Vest-Agder fylker sier at man vil 'bygge opp Arendal som hovedsete for regional stat, med så mange statlige virksomheter og tiltak som mulig i Arendal/Aust-Agder'. Nå viser det seg at to av de viktigste statlige etatene i denne delen av avtalen, Nav og Statens vegvesen, ikke ser ut til å gi de arbeidsplassene Arendal/Aust-Agder ble forespeilet. Hva vil regjeringen gjøre for å følge opp den delen av sammenslåingsavtalen som berører statlige arbeidsplasser?
 • Spørjetimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  For femte år på rad kutter regjeringen i støtten til tannbehandling, og med det kommer de samlede kuttene opp i 380 millioner kroner. Regjeringen varsler videre at det fortsatt er aktuelt å kutte i støtten til tannregulering for de med et 'klart behov'. Samtidig sier regjeringen i sin politiske plattform at den vil 'videreutvikle tannhelsetjenesten og gradvis utvide skjermingsordningene'. Hvordan henger dette sammen?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan vil statsråden bidra til å bedre tilbudet om språkhjelp til personer med afasi, og hvordan vil han sørge for at flere logopeder blir tilgjengelige ute i kommunene for å drive opptrening med pasienter som får språkvansker etter en hjerneskade?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane