Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Aust-Agder.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Framstegspartiet (1), og Kristeleg Folkeparti (1).

Alle representantane frå same fylke høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvilke resultater har man hittil oppnådd gjennom samarbeidsprosjektet om utprøvende behandling av pasienter ved mistanke om bivirkninger av tannfyllingsmaterialet amalgam, og hvordan vil statsråden fremover sikre at personer som opplever bivirkninger etter amalgambruk får en egnet og personlig tilpasset behandling for sine helseplager?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Er statsråden enig i at en lokalisering av behandlingen for akutt hjerneslag (trombolyse / mekanisk trombektomi) i Arendal vil kunne ha gjensidig positive effekter med PCI-senteret (hjertesenteret), og at man vil få et økt pasientgrunnlag ved at både Agders og Telemarks befolkning vil kunne nyte godt av et slikt tilbud?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan ser statsråden for seg at man gjennom Utviklingsplan 2035 vil utvikle sykehusene i Arendal og Flekkefjord framover, og kan han garantere at man ikke vil miste funksjoner ved disse sykehusene som følge av at det gjøres nødvendige investeringer i nye bygg og utstyr i Kristiansand?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til olje- og energiministeren

  Hvordan vil statsråden følge opp situasjonen som har vært på Agder i vinter knyttet til mange omfattende og langvarige strømbrudd, og hva vil han gjøre for å bidra til at en tilsvarende situasjon ikke skal gjenta seg?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvor mange barn fødes i Norge med skader knyttet til alkoholbruk eller andre rusmidler i svangerskapet, hva vet man om omfanget av senskader og hvordan sikrer statsråden at disse barna får god nok oppfølging av helsevesenet?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane