Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  En omstridt utskyting av villreinstammen i Nordfjella ble gjennomført for å stanse en mulig spredning av den alvorlige skrantesjuka. I det siste har det kommet fram sterke begrunnelser fra flere biologer og viltforvaltere om at beiting og forflytting av flere tusen sau i dette området kan være en alvorlig trussel mht. spredning.
  Vil statsråden granske dette nærmere og innføre tiltak som vil stanse denne trusselen, og hvorfor imøtekom ikke statsråden Mattilsynets anbefaling om å stenge lokale saltsteinplasser?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Hvordan vil statsråden rydde opp i de vedvarende tekniske feil ved gjennomføring av norskprøvene for voksne innvandrere?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Mange syklister klager over mangel på sykkelplasser og høye priser for å ta sykkelen med seg på toget. Mange land som satser på sykkel - både til daglig bruk og for turister - har langt bedre muligheter for sykkeltransport på tog.
  Hva vil statsråden gjøre for å bedre mulighetene for å ta sykkel med seg på toget, ikke minst i lys av anbudsutsettelsene som nå gjennomføres, og vil han ta initiativ til at prisene blir satt ned - for å stimulere til mer bruk av sykkel?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  5. juni i år kom den endelige rapporten fra Mattilsynet som oppsummerer resultatene av alle inspeksjonene i svinebesetningene i Rogaland det siste året. Her avdekkes det sjokkerende mange brudd på lov og forskrifter. Selv om besøkene var varslet, fant man ett avvik eller flere på hele 73% av besetningene. Hvilke konkrete grep vil statsråden ta for å bedre situasjonen i norsk svinehold, og vil han nå vurdere å se jordbruksoppgjør og jordbruksstøtte i sammenheng med krav til dyrevelferd?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Etter det nye sentraliseringsopplegget skal Kongsberg politistasjon nedlegge tjenesten med å utstede pass. Jeg kjenner til de generelle kriteriene som er satt for dette vedtaket og til forhandlingsresultatet om RNB som Regjeringspartiene og Krf har kommet fram til. Kongsberg er en ingeniørby med internasjonale høyteknologibedrifter som har betydelig reisevirksomhet.
  Er det rom for at regjeringen kan ta individuelle, faglige vurderinger i tillegg til de matematiske, generelle når saken skal avgjøres?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane