Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå Hedmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Fremskrittspartiet har i regjering økt elavgifta gang på gang. Dette gir høyere strømpriser og dårligere økonomi for folk flest. Nå åpner regjeringa for å bygge flere utenlandskabler som vil øke strømprisene ytterligere. Vil regjeringa fryse elavgifta for å hindre ytterligere økninger i strømprisen i Norge?
 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Ressurssituasjonen i politidistriktene er krevende. Nestleder i Politiets Fellesforbund Innlandet skrev nylig i en kronikk at det er store forskjeller på by og land i Norges største politidistrikt, og viste blant annet til tidvis manglende politiberedskap. Eksempelvis måtte en hotellvert på Grotli i Oppland selv håndtere og pågripe en utagerende gjest fordi det tok for lang tid før politiet rykket ut. Innlandet politidistrikt har en politidekning på bare 1,45 pr. 1 000 innbyggere. Mener statsråden at dagens situasjon er tilfredsstillende?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til samferdselsministeren

  Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sørge for bedre plass på togene i trafikkavviklingen ved ferier og høytider?
 • Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Medikamenter som kan dempe smerter og uro og hjelpe til med innsovning er et gode, men har alle skadelige bivirkninger hvis de blir tatt feil og for lenge. Og ingen kan vel mene at piller skal brukes til erstatning for nødvendig omsorg og pleie. Men slik er det dessverre. En spørreundersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjennomført om erfaringer med og holdninger til administrasjon av angst- og sovemedisiner i helsevesenet, viser at én av tre sykepleiere sier de månedlig eller oftere deler ut beroligende og angstdempende piller på grunn av tidsnød. Bare 26 prosent sier de har aldri gjort dette. I sykehjem og i omsorgsbolig svarer 43 prosent bekreftende på påstanden. 86 prosent svarer at de har delt ut denne typen medisiner over lengre tid. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ikke ansatte på grunn av tidsnød må gi pasienter medikamenter til erstatning for nødvendig omsorg og pleie?
 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Regjeringen vil ikke sende forslag om nye fylkesnavn på høring, til tross for at jurister mener dette bryter med utredningsinstruksen. Statsråden har uttalt at 'innbyggerne som har en oppfatning om saken, kan ta den direkte opp med sine stortingsrepresentanter'. Dette fremstår som en ren ansvarsfraskrivelse i en sak med stort engasjement blant folk. Mener statsråden at det er den enkelte stortingsrepresentants ansvar å oppfylle regjeringens utredningsplikt, eller vil hun likevel sende saken på høring?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane