Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå Hedmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Ser likestillingsministeren at det å forholde seg taus til at en av likestillingskampens viktigste seire nå er utfordret ikke er forenelig med å inneha en slik champion-status?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til helseministeren

  Har statsråden overiskt over hvor mange selvdrap de siste fem år som kan settes i sammenheng med bruk og/eller feilmedisinering av psykofarmaka (antidepressiva, antipsykotika, beroligende, sovemedisiner el.), og hva vil statsråden gjøre for å hindre at psykofarmaka er direkte eller indirekte årsak til selvdrap?
 • Spørjetimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Dette representerer en ny verden, noe nytt som bør ut i hele landet, sa helseminister Høie om Stangehjelpa etter besøket 2. september 2017. Nå går alarmen fordi Fylkesmannen i Hedmark mener Stangehjelpa ikke sikrer forsvarlig helsehjelp, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, og ikke skriver vedtak etter den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 sjette ledd, men jobber etter fjerde ledd uten vedtak. Vil statsråden foreslå endringer i lov så Stangehjelpen kan bestå og arbeidsmåten spres?
 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Onsdag 14. november spurte jeg hvorfor bønder ikke får full erstatning etter ekstraordinære ulveangrep i Nord-Østerdal. Statsråd Nybø på vegne av statsråd Elvestuen la stor vekt på at utgiftene ikke var forhåndsgodkjente. Det fremstår som en logisk brist å skulle forutsi utgifter ved akutte ulveangrep i beiteprioriterte områder før man vet skadeomfanget. Mener statsråden at beitebrukere burde latt være å iverksette tiltak som begrenser skadeomfang og ivaretar dyrevelferden, som bl.a. ekstraordinært tilsyn og nedtak av sau?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Høgskolen i Innlandet (HINN), Fjellregionen og Tynset Sjukehus har sammen med Norsk Sykepleierforbund Hedmark tatt initiativ til å reetablere utdanning av sykepleiere i Fjellregionen i Hedmark. Initiativtakerne ber om tildeling av 20 studieplasser per år over fem år, som et prosjekt lokalisert til Tynset studie- og høgskolesenter.
  Vil statsråden møte dette og andre positive lokale prosjekter med tildeling av studieplasser utenfor rammen?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane