Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Hva er begrunnelsen for at ikke alle studenter som hadde startet sitt psykologistudie ved ELTE-universitetet i Ungarn før Helsedirektoratet endret praksis for autorisasjon, er inkludert i løsningen som er foreslått for autorisasjon i Norge og vil helseministeren endre dette og inkludere alle nordmenn som begynte på det ungarske profesjonsløpet senest høsten 2016?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Kan statsråden garantere for beredskapen for liv og helse i Nord-Norge i påsken og videre utover våren, og vil statsråden med bakgrunn i ambulansefly- krisen i Nord-Norge avslutte praksisen med anbud for en så kritisk infrastruktur for sikkerhet og beredskap som luftambulansen er?
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Ubåtvraket U-864 utanfor Fedje fekk etablert ei støttefylling som var ferdigstilt juli 2016. Støttefyllinga og havbotnen under ho må setje seg i 18 månader før vidare tiltak kan vidareførast. Stortinget har tidlegare bedt regjeringa vurdere to alternative miljøtiltak: heving av last og tildekking av vrak, eller tildekking av vrak. Kan statsråden informere Stortinget om kva alternativ som vert utreda og planlagt for når det gjeld miljøtiltak for ubåtvraket ved Fedje, og kva er framdriftsplanen for dette arbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Kveldsnytt, mandag 5. mars viste hvordan Frelsesarmeen etter å ha bygd opp et stort sosialt arbeid blant romfolk i Romania nå må legge ned sine "Fretex"-butikker i landet på grunn av manglende mellomfinansiering fra norske EØS-midler.
  Vil regjeringen foreta seg noe for å sikre at Frelsesarmeen får midler til videre drift i perioden fram til fordelingen av neste runde med EØS-midler er klar, og dermed unngå at et viktig sosialt arbeid med betydning både for Romania og Norge legges ned?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Vil statsråden sørge for programeierne ved KS, Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet tilrås i 2018 å fase inn alle gjenværende fylker som ønsker deltakelse i Program for folkehelsearbeid i kommunen 2017-2027?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane