Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Ser statsråden verdien av Fafus, og hvordan planlegger regjeringen å ivareta helsetilbudet til kvinner med lav kunnskap om seksuell helse og prevensjon og som er lite kjent og fortrolige med det norske helsevesenet?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

  Venneforeningen De Værdalske Befestninger rapporterer om store vedlikeholdsutfordringer ved sitt festningsanlegg, særlig når det gjelder de tunge vedlikeholdsoppgavene som Nordre galleri trenger. Det ser nå ut til man vil måtte stenge Nordre galleri på permanent basis ettersom av hensynet til publikums sikkerhet.
  Hvordan tar staten medansvar for nasjonalt viktige kulturminner som De Værdalske Befestninger, og finnes det statlige tilskuddsordninger som gjør det mulig å få satt i stand Nordre galleri?

 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

  Hegra festning i Stjørdal spilte en viktig rolle i norsk motstandshistorie våren 1940 og var den siste befestningen i Sør-Norge som kapitulerte for den tyske okkupasjonsmakten.
  Hvilke vedlikeholdsutfordringer har staten kartlagt på festningen, og hvor mye vil staten bidra med for å holde festningen ved ordinært vedlikeholdsnivå i stortingsperioden 2017–2021?
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  I forbindelse med jernbanereformen har statsråden tidligere uttalt at de ansatte ved jernbanen skal behandles godt og blant annet ikke fratas opptjente pensjonsrettigheter. Renhold av tog blir nå konkurranseutsatt. Det berører over 200 ansatte, flesteparten kvinner. Ved en slik konkurranseutsetting mister i praksis alle over 55 år muligheten til å gå av med AFP. Mener statsråden at en slik forringelse av pensjonsrettigheter er holdbar, og hva vil han gjøre for å rette opp denne urimeligheten?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Flyambulansetjenesten i Norge er absolutt samfunnskritisk infrastruktur. 01.07.19 blir det et operatørskifte fra Selskapet Lufttransport til Babcock Scandinavian Air Ambulance AB.
  Vil statsråden ta initiativ til at operatørskiftet innen flyambulansetjenesten løses ved hjelp av en selskapsoverdragelse slik Norsk Flygerforbund har tatt til orde for?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane