Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Regjeringa har åpnet for økt import av storfekjøtt fra EU uten toll, fra 900 til 2500 tonn. Samtidig har deler av landbruket hatt en utfordrende sommer, og måttet slakte flere storfe enn planlagt. Matvarekjeder har varslet fokus på salg av norsk kjøtt.
  Hvordan evner statsråden til enhver tid å følge utviklinga i landbruket med tiltak og reguleringer, med mål om økt matproduksjon i Norge på norske ressurser, i sammenheng med andre faktorer som svekker produksjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Skognæringa har hatt store utfordringer knyttet til det varme været i sommer, og måttet permittere mange ansatte.
  Hvordan vil statsråden kompensere for de økonomiske problemene skognæringa har fått som følge av skogbrannfaren i sommer, og får skogsbedrifter dagpengene refundert fra Nav ved at§ 3-2 i permitteringslønnsloven?
 • Skriftleg spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Hva har regjeringen gjort og hva planlegger regjeringen å gjøre for å sikre at også mennesker med utviklingshemming får velge hvor, hvordan og med hvem de skal bo - og ikke skal måtte bo i en bestemt boform?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Hvilke tiltak vil finansministeren vurdere for å sikre verdiutvikling både på beholdning og utbetaling av tjenestepensjon fra fripoliser?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

  Hvor stor har økningen av forsendelser som er omfattet av 350-kronersgrensen, vært etter endring av beløpsgrensen, hvilke investeringer er gjort i Posten Norge som følge av dette, og hva ville portoinntektene vært om forsendelsene ikke hadde vært omfattet av reguleringene som gjør det billigere for utviklingsland å sende post (UPU)?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane