Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Siden planene om nytt regjeringskvartal kom, har det vært ønskelig å redusere byggevolumet for bl.a. å unngå at det framstår som en ruvende mur mot Oslo Øst. Siden jeg tok dette opp i en interpellasjon av 7. mai 2015, har regjeringen flere ganger gjentatt at den er åpen for fortsatt bruk av R5 og ev. R6 vest for Akersgata, som huser flere departementer i dag. Likevel er dette ikke nevnt i statsbudsjettets omtale av redusert byggevolum. Har regjeringen tatt standpunkt til om noen departementer skal ligge i R5 i framtida?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

  Hva gjorde finansministeren konkret for å kunne slå fast at
  prisen for leie av hytte tilsvarte markedsmessige vilkår, ble prisnivået på sjøhytter av liknende standard og beliggenhet undersøkt, og har statsråden vurdert å si opp leieforholdet for å få ro i saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Er statsministeren enig med sin parlamentariske leder i at det er hatretorikk å omtale investorer som «ser gode profittmuligheter» og gjør det de selv kaller en «profitabel investering» i velferden vår som velferdsprofitører?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Dagbladet skriver 19.10 at Nordlaks i ti år fikk avslag på avslag på klage på et miljøvedtak. Tre måneder etter en hemmelig pengegave til Frp og Høyre i Nordland, ble vedtaket omgjort. Nordlaks fikk 5.9.17 11 flere utviklingstillatelser enn de 10 Fiskeridirektoratet opprinnelig innvilget.
  Er statministeren enig i at dette reiser spørsmål om inhabilitet og uønskede hemmelige bindinger mellom FrPs statsråd Freiberg og Nordlaks, og bør regelverket endres for å unngå slikt hemmelighold?

 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til utenriksministeren

  Situasjonen i Jemen kalles av FN for vår tids største humanitære katastrofe. Hvert tiende minutt dør et barn i Jemen, titusener sivile har blitt drept, og millioner er på flukt, som følge av krig, tørke og en langvarig blokade. Norge tjener i dag penger på videreføring av borgerkrigen i Jemen, og dette gir oss et særlig ansvar.
  Hva foretar utenriksministeren og regjeringen seg for å hjelpe på de humanitære lidelsene i Jemen?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane