Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylke høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  I forslag til veileder for «Tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus», ble det slått fast at tømming fra båt også om den lå ved merd, var ulovlig. I den endelige veilederen har dette blitt lovlig, selv om tømming skjer nærmere enn 500 meter fra reke og gytefelt.
  Hvilke faglige grunner og undersøkelser har kommet etter at forslaget kom, til veilederen ble endelig ferdig, som gjør dette miljømessig forsvarlig?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Nylig har norske forskere slått fast at den omfattende bruken av hydrogenperosid til avlusning i oppdrettsnæringen, sannsynligvis har store negative konsekvenser for blant annet reker og miljøet langs kysten. Fiskere langs kysten har i flere år kommet med tilsvarende advarsler.
  Hva statsråden gjøre for å få bukt med bruken av skadelige kjemikalier i oppdrettsnæringen, og hva vil han gjøre for å styrke forskningen på området?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Fiskeridirektoratet ga i fjor 10 utviklingskonsesjoner til Nordlaks. Dette ble i september 2017 omgjort av Fiskeridepartementet til 21 konsesjoner. Nordlaks hadde på dette tidspunkt gitt nærmere 50.000 kroner til Nordland Frp.
  Ble det gjort noen habilitetsvurderinger av Frps statsråd i Fiskeridepartementet i forbindelse med omgjøringen av vedtaket, og kan jeg få en oversikt over andre saker hvor selskap som har gitt økonomisk støtte til H eller Frp, har fått sine vedtak fra Fiskeridirektoratet omgjort?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Til Stavanger Aftenblad 6. september 2018, sier olje- og energiministeren: "Men det betyr mye for mange at oljeselskapene får nytt areal de kan lete i." Samtidig slår statsråden i samme intervju fast at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ikke skal åpnes i denne stortingsperioden.
  Hvilke nye områder ser statsråden for seg å åpne for oljeindustrien?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Kan jeg be statsråden legge fram en oversikt over hva utbyggingen av E18 Vestkorridoren og andre planlagte motrorveiprosjekt rundt de store byene, gir av økte bompengetakster for billistene, både per år og per passering?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane