Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylke høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Eritreere som tvinges til å reise til Karthoum i Sudan framfor Addis Abeba i Etiopia, for å søke om familiegjenforening utsettes for fare.
  Hvor mange eritreere har siden 2013 søkt om familiegjenforening fra Addis Abeba og fått innvilget dette, og vil statsråden ta initiativ at eritreere som skal søke om familiegjenforening i Norge, kan gjøre dette fra den norske i ambassaden i Etiopia og ikke bare Sudans hovedstad Khartoum?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til utenriksministeren

  I forrige uke stilte undertegnede spørsmål til justisministeren om situasjonen for personer fra Eritrea som søker familiegjenforening, og har fått endret søkersted. Svaret var at risikoen er vurdert av UD. Derfor gjentas spørsmålet til forhåpentligvis riktig statsråd.
  Har regjeringen vurdert om Addis Abeba av sikkerhetshensyn bør være det rette søkerstedet, eller vurdert risikoen den enkelte utsettes for ved å velge Khartoum som søkersted?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Elva Mobekken som renner gjennom Mo i Rana er ifølge Miljødirektoratet så sterkt forurenset, med høy pH-verdi, at etseskader kan oppstå ved direkte kontakt.
  Hva tenker klima- og miljøministeren å gjøre med saken, og har vi oversikt over om det finnes lignende tilfeller andre steder i landet?


 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  I NRK i dag 16.11.18 kan vi høre at personer fra Eritrea som ønsker å søke om familiegjenforening med sin familie i Norge ikke lenger får lov til å søke fra Addis Abeba. Dette skjer samtidig med at reisen fra Eritrea til Addis Abeba har blitt tryggere. Kampen mot menneskesmugling er viktig for Norge, men her blir konsekvensen at den øker.
  Har regjeringen vurdert om Addis Abeba av sikkerhetshensyn bør være det rette søkerstedet, eller vurdert risikoen den enkelte utsettes for ved å velge Khartum som søkersted?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

  Har departementet avklart om det trengs en lovendring, og hvis lovendring er nødvendig, når kan vi eventuelt forvente en sak til Stortinget, kan statsråden videre redegjøre for status og forsikre om at nødvendige endringer vil være gjennomført i løpet av første kvartal 2019?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane