Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylke høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  6/10/17 satt regjeringen ned Klimarisikoutvalget. I NRK 18. januar 2018 knytter Klima- og miljøminister Ola Elvestuen dette utvalget til petroleumsskatteregimet. I mandatet for utvalget står: "Utvalget har heller ikke som oppgave å foreslå tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, spesifikke tiltak for tilpasninger til endret klima, eller endringer i petroleumsskattesystemet eller i norsk petroleumspolitikk."
  Vil statsråden endre mandatet slik at dette inkluderes?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Viser til Dokument nr. 15:519 (2017-2018). Det er nå klart at Multiconsults rapport om flomluke som alternativ til kraftverk for å redusere flom i Opovassdraget, vil komme etter at høringsfristen på søknaden om kraftverket har gått ut.
  Vil statsråden be NVE forlenge høringsfristen slik at Odda kommune og andre har alternativene til et kraftverk i det vernede Opovassdraget på bordet før de må avgi uttalelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsvarsministeren

  I jula kom nyheten om at amerikanerne kan øke antall soldater på Værnes fra 300 til 3 000 "over natta". Er det anledning for en slik økning av amerikanske soldater på Værnes i henhold til avtalen med amerikanerne, og vil en slik utvidelse etter forsvarsministerens syn være i tråd med norske selvpålagte restriksjoner for alliert tilstedeværelse på norsk jord i fredstid?
 • Skriftleg spørsmål fra Kristian Torve (A) til finansministeren

  Hvor mye vil det samlede kuttet i eiendomsskattesatsene utgjøre, og vil regjeringen kompensere for bortfallet av inntekter til kommunene som berøres slik at kuttene ikke fører til færre lærere, et svekket helse- og omsorgstilbud og dårligere velferdstjenester?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  Vil statsråden sette i gang planarbeidet for at det før 2023 kan bygges omkjøring utenom Fagernes, og de ulykkesutsatte strekningene i Reiessvingen og Røn, slik stortingsflertallet har vedtatt, og vil statsråden sørge for sammenhengende lik standard på 8,5 meters bredde for de nye prosjektene på E16?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane