«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå Telemark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Regjeringen virker bestemt på å gjennomføre endringen som etter all sannsynlighet vil føre til at 700 norske sjøfolk i Color Line settes på land. Arbeiderpartiet mener endringen både er unødvendig og urettferdig. Vi mener også endringen kan skape et kappløp mot bunnen i Norden - en konkurranse basert på dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Hvorfor vil statsråden gjennomføre en forskningsanalyse om dette spørsmålet etter noen år når det er for seint å stoppe det, i stedet for en utredning på forhånd?
 • Spørjetimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  I Telemarksavisa 19. april 2018 fremkommer det at hele påtaleseksjonen på Notodden sentraliseres til Skien. Det viser seg også at ledelsen i påtalemyndigheten i Sør-Øst politidistrikt har argumentert med at det kun behandles 31 saker på Notodden i året, mens realiteten er 81 saker. Er det klokt å flytte seks arbeidsplasser samt et viktig juridisk fagmiljø vekk fra øvre del av Telemark, og er egentlig avgjørelsen riktig og godt begrunna når det viser seg at politiet i denne saken opererer med feil tallmateriale?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til helseministeren

  Mener statsråden at utviklingsplanen er fulgt opp med tanke på hva som skal ligge av helsetjenester ved Rjukan sykehus og som var grunnlaget for statsrådens beslutning om å akseptere nedleggelse av akuttfunksjonen ved Rjukan sykehus og vil statsråden nå ta et initiativ til at man ikke ytterligere redusere helsetilbudet ved Rjukan sykehus?

 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Det er snart ett år siden et samla Storting ba regjeringen utrede muligheten til å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, slik Stoltenberg II-regjeringen la opp til i sin siste handlingsplan mot sosial dumping i 2013.
  Kan statsråden berolige oss med at arbeidet er i gang - og at regjeringen faktisk ønsker å gjøre noe dersom utredningen viser at det er mulig?

 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Det er mulig statsråden har en overbevisning om at kvantitet har en direkte sammenheng med kvalitet, derav hennes uttalelse om at større kommuner gir bedre barnevern. Det viser seg å være lokale og regionale forskjeller i omsorgstiltak i barnevernet. Barneombudet ber om en nasjonal kartlegging på hvorfor det er så store forskjeller, og sikter til at det må ses på sammenhenger som levekårsforhold, kommuneøkonomi, og prioriteringer.
  Vil statsråden ta initiativ til en slik nasjonal kartlegging?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane