Nordisk råd

Nordisk råd er et av verdens mest omfattende regionale samarbeider. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrende områdene, Færøyene, Grønland og Åland. Samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret.

Nordisk råds logo.
Nordisk råds logo.

Delegasjonens medlemmer

Medlemmene i Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Kontaktinformasjon

Internasjonal avdeling
Stortinget, 0026 Oslo

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om Nordisk råd

Nordisk råd arbeider for å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global omverden. Et sterkt Norden i et sterkt Europa er et overordnet mål for arbeidet. Samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret.

Nordisk råd er et samarbeidsorgan for de fem nordiske parlamentene og regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt for de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland.

Nordisk råd tar initiativer og er rådgivende og kontrollerende i spørsmål og saker som vedrører det offisielle nordiske samarbeidet. Nordisk råd møtes tre-fire ganger i året, samt til årsmøtet. Rådet ble opprettet i 1952, og reglene for Rådets arbeid er nedfelt i Helsingforsavtalen fra 1962. Der forplikter partene seg til «å søke å bevare og ytterligere utvikle samarbeidet mellom landene på det rettslige, kulturelle, sosiale og økonomiske området, samt i spørsmål angående samferdsel og miljøvern».

Senere er det også åpnet for et mer forpliktende samarbeid i utenriks- og sikkerhetspolitiske saker. Nordisk ministerråd, opprettet i 1971, er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan. Siden 1994 har sametingene i Norge, Sverige og Sameparlamentet i Finland hatt observatørstatus i Nordisk råd.

Den norske delegasjonen til Nordisk råd avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Melding om nordisk samarbeid.
Melding om nordområdene.
Nordiske saker i Stortingets database.

Nordisk råds nettsider

Aktuelt

 • Michael Tetzschner. Foto: Stortinget.

  Nordisk toppmøte om klima i Stockholm

  Klima, bærekraft og samfunnssikkerhet er viktige temaer når Nordisk råd samles til årets sesjon i riksdagshuset i Stockholm 29.–31. oktober. Stortingets delegasjon til Nordisk råd deltar.

  (28.10.2019)
 • Nordisk råds visepresident Martin Kolberg og president Michael Tetzschner. Foto: Stortinget.

  Nordisk råd

  Nordisk råds 70. sesjon ble arrangert på Stortinget 30. oktober–1. november. Les mer om sesjonen.

  (01.11.2018)
 • Jorodd Asphjell (til høyre) overtar stafettpinnen fra Ålands avtroppende BSPC-president Jørgen Pettersson (foto: Ralf Roletschek)

  Norge overtar presidentskapet i BSPC

  Jorodd Asphjell ble valgt til ny president i Det parlamentariske østersjøsamarbeidet

  (30.08.2018)
 • Nordisk råds presidium på besøk ved Senter for cyber- og informasjonssikkerhet ved NTNU Gjøvik. Foto: Stortinget.

  Nordisk forsvarspolitikk og cybersikkerhet

  Nordisk råds presidium var samlet i Oslo og Gjøvik 26.–28. juni for diskusjoner om nordisk forsvarssamarbeid og cyber- og informasjonssikkerhet.

  (29.06.2018)
 • Bente Stein Mathisen. Foto: Stortinget.

  Felles kamp mot superbakteriene

  – Antibiotika som våpen mot sykdommer kan ikke lenger bli tatt for gitt, sier lederen av Nordisk råds velferdsutvalg, Bente Stein Mathisen. Hun innledet på et seminar i Europaparlamentet 25. april, hvor felles tiltak for å stoppe utviklingen ble diskutert.

  (26.04.2018)
 • Nordisk råds president Michael Tetzschner. Foto: Auðunn Níelsson/norden.org

  Kan havet reddes?

  Hva kan vi gjøre for å redde havet? Det spørsmålet sto øverst på agendaen under Nordisk råds møter og temasesjon i Akureyri på Island 9.–10. april.

  (11.04.2018)
 • Nordiske flagg på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Nordens dag

  Stortinget markerte Nordens dag 23. mars med å flagge med de nordiske flaggene på Løvebakken.

  (23.03.2018)
 • Michael Tetzschner på talerstolen i Stockholm. Foto: Kjersti T. Omejer, Høyre.

  Norden – en digital foregangsregion

  Digitaliseringens muligheter til å styrke de nordiske demokratier og velferdstjenester sto på dagsordenen da Nordisk råd møttes i Stockholm 23.–24. januar. 

  (25.01.2018)
 • Michael Tetzschner (H) og Eirik Sivertsen (A) deltok på konferansen. Foto: Stortinget.

  Samarbeid og dialog i nordområdene viktigere enn noensinne

  Ønsket om et styrket og fredelig samarbeid i nordområdene var gjennomgangstonen da parlamentarikere fra Russland, EU, Norge og Island var samlet til Det femte nordlige dimensjons parlamentarikerforum i Brussel 22. november. 

  (23.11.2017)
 • Michael Tetzschner på talerstolen i Helsingfors. Foto: Stortinget.

  Leder Nordisk råd i 2018

  Norge er tildelt presidentskapet i Nordisk råd for 2018. Målet er å bidra til et fortsatt bærekraftig og trygt Norden, med særlig vekt på helse, utdanning, hav og forsvar. 

  (02.11.2017)
Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti Periode
Leder Tetzschner, Michael H 19.10.2017-30.09.2020
Nestleder Kolberg, Martin A 19.10.2017-30.09.2020
Medlem Abrahamsen, Solveig Sundbø H 17.10.2017-30.09.2020
Medlem Asphjell, Jorodd A 17.10.2017-30.09.2020
Medlem Benestad, Norunn Tveiten H 17.10.2017-30.09.2020
Medlem Bransdal, Torhild KrF 17.10.2017-30.09.2020
Medlem Emblemsvåg, Marianne Synnes H 17.10.2017-30.09.2020
Medlem Fylkesnes, Torgeir Knag SV 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Greni, Heidi Sp 17.10.2017-30.09.2020
Medlem Grung, Ruth A 17.10.2017-30.09.2020
Medlem Horne, Solveig FrP 15.10.2019-30.09.2020
Medlem Jegstad, Nils Aage H 17.10.2017-30.09.2020
Medlem Kjenseth, Ketil V 17.10.2017-30.09.2020
Medlem Kolberg, Martin A 17.10.2017-19.10.2017
Medlem Lauvås, Stein Erik A 17.10.2017-30.09.2020
Medlem Leirstein, Ulf FrP 17.10.2017-30.09.2019
Medlem Mathisen, Bente Stein H 17.10.2017-30.09.2020
Medlem Njåstad, Helge André FrP 17.10.2017-30.09.2020
Medlem Nordlund, Willfred Sp 05.10.2018-30.09.2020
Medlem Olsen, Ingalill A 17.10.2017-30.09.2020
Medlem Sandberg, Nina A 17.10.2017-30.09.2020
Medlem Søttar, Hanne Dyveke FrP 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Tetzschner, Michael H 17.10.2017-19.10.2017
Medlem Toppe, Kjersti Sp 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Wiborg, Erlend FrP 05.10.2018-30.09.2020
Medlem Øvstegård, Freddy André SV 05.10.2018-30.09.2020
Varamedlem Almeland, Grunde V 13.02.2018-30.09.2020
Varamedlem Christensen, Jette F. A 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Eskeland, Liv Kari H 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Gharahkhani, Masud A 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Grande, Trine Skei V 17.10.2017-17.01.2018
Varamedlem Gulati, Himanshu FrP 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Hansen, Øystein Langholm A 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Harberg, Svein H 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Haukland, Marianne H 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Helleland, Trond H 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Johnsen, Tor André FrP 05.10.2018-30.09.2020
Varamedlem Lerbrekk, Solfrid SV 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Moflag, Tuva A 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Myhrvold, Ole André Sp 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Mørland, Tellef Inge A 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Saudland, Gisle Meininger FrP 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Sem-Jacobsen, Åslaug Sp 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Soleim, Vetle Wang H 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Storehaug, Tore KrF 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Staalesen, Siri Gåsemyr A 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Thommessen, Olemic H 17.10.2017-30.09.2020
Varamedlem Wiborg, Erlend FrP 17.10.2017-30.09.2018