Delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid

Stortinget oppretta 22. oktober 2009 ein fast delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Bakgrunnen for etableringa er ei stigande interesse for Arktis både hjå dei arktiske landa og i ei rekkje land utanfor denne krinsen. Viktige sektorar er energi, klimaendringar og miljø, maritim transport, helse og utdanning.

Arktisk parlamentarikarkonferanse, logo.
Arktisk parlamentarikarkonferanse, logo.

Medlemene i delegasjonen

Delegasjonen er sett saman av seks medlemer og seks varamedlemer.

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Den parlamentariske arktiske samarbeidskomité vert teken hand om av Nordisk råds sekretariat ved Bjørn Willy Robstad.

Telefon: 23 31 36 03
E-post: bjorn-willy.robstad@stortinget.no
eller nordpost@stortinget.no

Sjå òg

Den arktiske parlamentarikarkonferansen vert halden annakvart år. Den 11. konferansen vart halden i Whitehorse, Canada 9.–11. september 2014.

Sjå sluttfråsegna frå den 11. arktiske parlamentarikarkonferansen.

Om arktisk parlamentarisk samarbeid og den norske delegasjonen.

Årsrapport frå Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid.
Melding om nordområda.
Melding om nordisk samarbeid.

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti Periode
Leder Sivertsen, Eirik A 08.11.2017-30.09.2021
Nestleder Ebbesen, Margunn H 08.11.2017-30.09.2021
Medlem Ebbesen, Margunn H 26.10.2017-08.11.2017
Medlem Harberg, Svein H 26.10.2017-30.09.2021
Medlem Norderhus, Else-May A 26.10.2017-30.09.2021
Medlem Nordlund, Willfred Sp 26.10.2017-30.09.2021
Medlem Sivertsen, Eirik A 01.10.2017-08.11.2017
Medlem Strifeldt, Bengt Rune FrP 26.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Bollestad, Olaug Vervik KrF 26.10.2017-22.01.2019
Varamedlem Elvestuen, Ola V 26.10.2017-17.01.2018
Varamedlem Gudmundsen, Kent H 26.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Johnsen, Tor André FrP 26.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Nævra, Arne SV 26.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Sjåstad, Runar A 26.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Skjelstad, André N. V 13.02.2018-30.09.2021
Varamedlem Toskedal, Geir Sigbjørn KrF 19.02.2019-30.09.2021