Europarådets parlamentarikarforsamling

Hovudføremålet til Europarådet er å arbeida for å styrkja menneskerettane, det parlamentariske demokratiet og rettsstaten i medlemslanda.

Logoane til Europarådets parlamentarikarforsamling og Europarådet.
Logoane til Europarådets parlamentarikarforsamling og Europarådet.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets europarådsdelegasjon vert teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Meir om Europarådets parlamentarikarforsamling og den norske delegasjonen.

Europarådets parlamentarikarforsamling

Nettstaden til Europarådet

Den norske delegasjonen til Europarådets parlamentarikarforsamling leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument).
Årsmelding 2011 (samledokument).
Innstillinga om årsmeldingane frå 2012 og 2011.

Aktuelt

 • På besøk hos Central European University. Frå venstre ambassadør Olav Berstad, konsul Håvard Austad, Morten Wold (FrP), Lise Christoffersen (A), Ingjerd Schou (H), Emilie Enger Mehl (Sp), Anita Helland Kjus (seniorrådgivar). Foto: Stortinget.

  PACE-delegasjonen diskuterte demokratiutvikling i Ungarn

  Fire av medlemmane i Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) besøkte Ungarn i veke 38 for å få betre kunnskap om den demokratiske utviklinga i landet.

  (18.09.2019)
 • Ingjerd Schou, leder av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling. Foto: Stortinget.

  Russland tar opp igjen arbeidet i PACE

  Etter fem år har Russland nå gjenopptatt arbeidet i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE). Dette ble klart etter at Europarådets parlamentarikerforsamling mandag 24. juni vedtok regelendringer som la til rette for Russlands retur. 

  (27.06.2019)
 • Leder for Stortingets PACE-delegasjon, Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  Mulig retur for Russland til PACE

  Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) møtes i Strasbourg 24.–28. juni. I løpet av sesjonen vil det avgjøres om Russland igjen vil ta del i PACEs arbeid, etter fem år uten deltakelse. 

  (17.06.2019)
 • Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  PACE ønskjer tettare samarbeid

  Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) ønskjer eit meir samla og heilskapleg Europaråd.

  (11.04.2019)
 • Leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling, Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  PACE møtes til vårsesjon

  Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) møtes i Strasbourg 8.–12. april. Det er krevande tider for organisasjonen.

  (08.04.2019)
 • Lise Christoffersen (A), nestleder i Stortingets delegasjon til PACE. Foto: Stortinget.

  Bekjempelse av vold mot kvinner

  Europarådets konvensjon for bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen) preget et møte i Europarådets parlamentarikerforsamlings faste komité.

  (01.03.2019)
 • Plenumssalen i Strasbourg. Foto: Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

  Årets først delsesjon i PACE – nok ein gang utan Russland

  Tap av statsborgarskap som ledd i kampen mot terror, Magnitskysanksjonar, inkluderande arbeidsliv og oppfølging av Europarådets Torturkomité (CPT) sine landrapportar er noko av det som elles står på agendaen.

  (21.01.2019)
 • Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  #ikkeimittparlament

  I forbindelse med markeringen av den internasjonale dagen mot vold mot kvinner 25. november, lanserer Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) i Helsinki en kampanje med emneknaggen #notinmyparliament (#ikkeimittparlament).

  (23.11.2018)
 • Hege Liadal Haukeland. Foto: Stortinget.

  Kvinnelige europeiske politikere utsatt for seksuell trakassering og vold

  En undersøkelse fra Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) viser at kvinnelige politikere i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering.

  (16.10.2018)
 • Ingjerd Schou, Vetle Wang Soleim, Jette Christensen, Lise Christoffersen, Espen Barth Eide. Foto: Stortinget.

  PACE møttes i Strasbourg

  Stortinget deltok på Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) sin haustsesjon i Strasbourg 8.–12. oktober. 

  (12.10.2018)
Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti Periode
Leder Schou, Ingjerd H 07.11.2017-30.09.2021
Nestleder Christoffersen, Lise A 07.11.2017-30.09.2021
Medlem Christoffersen, Lise A 24.10.2017-07.11.2017
Medlem Eide, Espen Barth A 24.10.2017-30.09.2021
Medlem Mehl, Emilie Enger Sp 24.10.2017-30.09.2021
Medlem Schou, Ingjerd H 24.10.2017-07.11.2017
Medlem Wold, Morten FrP 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Christensen, Jette F. A 08.12.2017-30.09.2021
Varamedlem Eide, Petter SV 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Hjemdal, Silje FrP 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Kapur, Mudassar H 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Lyngedal, Åsunn A 24.10.2017-08.12.2017
Varamedlem Soleim, Vetle Wang H 24.10.2017-30.09.2021