Europarådets parlamentarikarforsamling

Hovudføremålet til Europarådet er å arbeida for å styrkja menneskerettane, det parlamentariske demokratiet og rettsstaten i medlemslanda.

Logoane til Europarådets parlamentarikarforsamling og Europarådet.
Logoane til Europarådets parlamentarikarforsamling og Europarådet.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets europarådsdelegasjon vert teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Meir om Europarådets parlamentarikarforsamling og den norske delegasjonen.

Europarådets parlamentarikarforsamling

Nettstaden til Europarådet

Den norske delegasjonen til Europarådets parlamentarikarforsamling leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument).
Årsmelding 2011 (samledokument).
Innstillinga om årsmeldingane frå 2012 og 2011.

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti Periode
Leder Schou, Ingjerd H 07.11.2017-30.09.2021
Nestleder Christoffersen, Lise A 07.11.2017-30.09.2021
Medlem Christoffersen, Lise A 24.10.2017-07.11.2017
Medlem Eide, Espen Barth A 24.10.2017-30.09.2021
Medlem Mehl, Emilie Sp 24.10.2017-30.09.2021
Medlem Schou, Ingjerd H 24.10.2017-07.11.2017
Medlem Wold, Morten FrP 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Christensen, Jette F. A 08.12.2017-30.09.2021
Varamedlem Eide, Petter SV 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Hjemdal, Silje FrP 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Kapur, Mudassar H 24.10.2017-10.03.2020
Varamedlem Lyngedal, Åsunn A 24.10.2017-08.12.2017
Varamedlem Løvaas, Kårstein Eidem H 14.01.2020-30.09.2021
Varamedlem Soleim, Vetle Wang H 24.10.2017-14.01.2020
Varamedlem Stokkebø, Aleksander H 10.03.2020-30.09.2021