NATOs parlamentarikarforsamling

NATOs parlamentarikarforsamling (NATO PA) er ein internasjonal organisasjon for parlamentarikarar frå medlemslanda i NATO. Forsamlinga vart oppretta i 1955 og har hovudsete og sekretariat i Brussel.

Logoen til NATO PA.
Logoen til NATO PA.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for den norske delegasjonen til NATOs parlamentarikarforsamling er teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Om NATOs parlamentarikarforsamling og den norske delegasjonen.

Nettstaden til Natoparlamentarikarforsamlinga. 

På nettstaden til NATO, www.nato.int, finn du m.a.:
Informasjon om organisasjonen NATO.
Oversikt over medlemsland i NATO.

Den norske delegasjonen til NATOs parlamentarikarforsamling leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsrapport frå Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti Periode
Leder Tybring-Gjedde, Christian FrP 07.11.2017-30.09.2021
Nestleder Navarsete, Liv Signe Sp 07.11.2017-30.09.2021
Medlem Helleland, Trond H 24.10.2017-30.09.2021
Medlem Marthinsen, Marianne A 24.10.2017-30.09.2021
Medlem Myrli, Sverre A 09.10.2018-30.09.2021
Medlem Navarsete, Liv Signe Sp 24.10.2017-07.11.2017
Medlem Sivertsen, Eirik A 24.10.2017-09.10.2018
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP 24.10.2017-07.11.2017
Varamedlem Elvenes, Hårek H 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Kaski, Kari Elisabeth SV 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Mørland, Tellef Inge A 24.10.2019-30.09.2021
Varamedlem Sandtrøen, Nils Kristen A 24.10.2017-24.10.2019
Varamedlem Westgaard-Halle, Lene H 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Wiborg, Erlend FrP 24.10.2017-30.09.2021