Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Anmodning om høring

Skjemaet for anmodning om høringer fungerer dessverre ikke. Vi ber derfor om at alle høringsanmodninger sendes inn per e-post til riktig komité.

Følgende informasjon må være med:

Sakstittel/navn. Ved budsjetthøring må alltid budsjettkapitler oppgis.

Organisasjonens navn
Kontaktperson
Telefon til kontaktpersonen
E-post til kontaktpersonen

 

Deltakere:
Navn
Etternavn
Tittel

Tema og kort begrunnelse

 

Komiteenes e-postadresser

Arbeids- og sosialkomiteen: arbeid-sosial@stortinget.no
Energi- og miljøkomiteen: energi-miljoe@stortinget.no
Familie- og kulturkomiteen: familie-kultur@stortinget.no
Finanskomiteen: finans@stortinget.no
Helse- og omsorgskomiteen: helse-omsorg@stortinget.no
Justiskomiteen: justis@stortinget.no
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: kuf@stortinget.no
Kommunal- og forvaltningskomiteen: kommunal-forvaltning@stortinget.no
Kontroll- og konstitusjonskomiteen: kontroll-konstitusjon@stortinget.no
Næringskomiteen: naering@stortinget.no
Transport- og kommunikasjonskomiteen: transport-kommunikasjon@stortinget.no
Utenriks- og forsvarskomiteen: utenriks-forsvar@stortinget.no

Sist oppdatert: 22.09.2022 23:42
: