Den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende koronakrisen

Skriftlige innspill til forslaget til koronalov

Les skriftlige innspill til Prop. 56 L (2019–2020) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)

Innspillene er levert på oppfordring fra den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende koronakrisen.

Komitésekretærer

Ingrid Sand
Telefon: 23 31 35 33
ingrid.sand@stortinget.no

Hanne Koll Larssen
Telefon: 23 31 31 64
hanne.koll-larssen@stortinget.no

Komitésekretariatet

Tore Fossum
Telefon: 23 31 37 47
tore.fossum@stortinget.no

Behandlede saker

Behandlede saker i komiteen

 

Ingen saker å vise