Energi- og miljøkomiteen

Arbeidsområda til komiteen er olje, energi, vassdrag og miljøvern.

Medlemene i komiteen

Medlemene i energi- og miljøkomiteen.

Høyringar i komiteen

Høyraingane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20. Komiteen gjer merksam på at høyringsinstansane skal vera landsomfattande.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema, og kan finnast via det 
samla oversynet over høyringane i komiteen.

Ved søknad om å få delta på høyring skal høyringsinstansane senda eit kort notat på maksimalt éi side til postmottaket til komiteen innan søknadsfristen går ut.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postmottak

Energi- og miljøkomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: energi-miljoe@stortinget.no

Komitésekretær

Marit Halleraker
Telefon: 23 31 31 00

Komitésekretariatet

Inger Marie Vatne
Telefon: 23 31 37 45

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

  • Stortingsrepresentantene møtte representanter fra Regnskogfondet og deres partner fra Indonesia for å høre om utviklingen av arbeidet der. Foto: Stortinget.

    Klimakonferanse i Bonn

    Stortinget var godt representert da høynivådelen av den 23. partskonferansen under FNs klimakonvensjon, COP23, ble avholdt i Bonn 15.–17. november. 

    (21.11.2017)
Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Kjenseth, Ketil V
Første nestleder Eide, Espen Barth A
Andre nestleder Bru, Tina H
Medlem Aukrust, Åsmund (Har permisjon, Hussaini, Mani møter som vararepresentant) A
Medlem Bastholm, Une MDG
Medlem Borch, Sandra Sp
Medlem Eskeland, Liv Kari (Møter fast for Solberg, Erna) H
Medlem Grung, Ruth A
Medlem Halleland, Terje FrP
Medlem Haltbrekken, Lars SV
Medlem Heggelund, Stefan H
Medlem Myhrvold, Ole André (Har permisjon, Tvete, Elin møter som vararepresentant) Sp
Medlem Norderhus, Else-May (Har permisjon, Torve, Tove-Lise møter som vararepresentant) A
Medlem Saudland, Gisle Meininger FrP
Medlem Sjåstad, Runar A
Medlem Storehaug, Tore KrF
Medlem Westgaard-Halle, Lene H