Europautvalet

Europautvalet er Stortingets organ for konsultasjonar med regjeringa om aktuelle EU/EØS-spørsmål.

Utvalet handsamar hovudsakleg EU-rettsakter (direktiv og forordningar) som skal opp til handsaming i EØS-komiteen. Føresegner om verksemda til utvalet er nedskrivne i Stortingets forretningsorden § 17.

Frå Stortinget si side er Europautvalet sett saman av representantane i utanriks- og forsvarskomiteen og dei som er medlemer i Stortingets EFTA/EØS-delegasjon. Andre fagkomitear vert kalla inn dersom aktuelle saker kjem deira arbeidsområde ved. Frå regjeringa si side deltek utanriksministeren, eventuelt andre statsrådar ved behov. Leiaren av utanriks- og forsvarskomiteen leier Europautvalet.

Europautvalet møtest før saker skal handsamast i EØS-komiteen. Regjeringa legg fram dei aktuelle sakene. Medlemene av utvalet kjem med råd om kva for standpunkt regjeringa bør ta, men det er opp til regjeringa å ta ei endeleg avgjerd på Noregs vegner. Regjeringa er ikkje forplikta til å fylgja rådet frå utvalet, men er gjennom parlamentarismen avhengig av tillit frå Stortinget.

Møta i Europautvalet er lukka, om ikkje anna er bestemt. Referat frå eit møte vert offentleggjort etter møtet er slutt, med unnatak av dei delane som er unnatekne offentleg innsyn. Eitt år etter møtet vert heile referatet offentleggjort.

Referat

Referat frå møta i Europautvalet.

Sjå òg:

Les meir om EU/EØS-arbeidet.

EU/EØS-nytt

Antatt EØS-relevante rettsakter

Europaportalen

Kontaktinformasjon

Postadresse

Europautvalet
Stortinget
0026 Oslo

 E-post: Europautvalget@stortinget.no

Komitésekretær

Dag Stangnes
Telefon: 23 31 35 13,

dst@stortinget.no

Seniorrådgjevarar

Margrethe Saxegaard
Telefon: 23 31 36 07 
mars@stortinget.no


Per Nestande 
Telefon: 23 31 36 11
per.nestande@stortinget.no

Stortingsarkivet

Lene Andreassen
Telefon: 23 31 37 22

Aktuelt

 • Frank Bakke-Jensen. Foto: Stortinget.

  Møte i Europautvalget 7. juni

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter EØS- og EU-ministeren og kunnskapsministeren.

  (02.06.2017)
 • EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Foto: Stortinget.

  Møte i Europautvalget 3. mai

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter EØS- og EU-ministeren og fiskeriministeren.

  (27.04.2017)
 • EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

  Møte i Europautvalget 13. mars

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter EØS- og EU-ministeren og olje- og energiministeren.

  (08.03.2017)
 • Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Stortinget.

  Møte i Europautvalget 7. februar

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter klima- og miljøminister Ola Elvestuen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  (07.02.2018)
 • EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Foto: Stortinget.

  Møte i Europautvalget 1. februar

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. 

  (26.01.2017)
 • EØS- og EU-minister Aspaker. Foto: Stortinget.

  Møte i Europautvalget 26. oktober

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter EØS- og EU-ministeren og klima- og miljøministeren.

  (19.10.2016)
 • Næringsminister Monica Mæland. Foto: Stortinget.

  Møte i Europautvalget 30. november

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter næringsministeren og EØS- og EU-ministeren.

  (24.11.2016)

Utvalgets medlemmer

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer
Verv Namn Parti
Medlem Christensen, Jette F. A
Leder Huitfeldt, Anniken A
Medlem Kolberg, Martin A
Medlem Marthinsen, Marianne A
Medlem Støre, Jonas Gahr A
Medlem Jensen, Siv FrP
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP
Medlem Wold, Morten FrP
Medlem Elvenes, Hårek H
Medlem Helleland, Trond H
Medlem Schou, Ingjerd H
Medlem Tetzschner, Michael H
Medlem Toskedal, Geir Sigbjørn KrF
Medlem Navarsete, Liv Signe Sp
Medlem Lysbakken, Audun SV
Medlem Grande, Trine Skei V
Komitémedlemmer
Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den Felles EØS-parlamentarikerkomiteen
Verv Namn Parti
Medlem Hansen, Svein Roald A
Medlem Aasrud, Rigmor A
Medlem Johansen, Morten Ørsal FrP
Medlem Foss, Ingunn H
Medlem Lunde, Heidi Nordby H
Medlem Gjelsvik, Sigbjørn Sp