Møte i Europautvalget 26. oktober

Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter EØS- og EU-ministeren og klima- og miljøministeren.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil redegjøre for status for Norges samarbeid med EU på klimaområdet.

EØS- og EU-minister Aspaker vil etter planen redegjøre for status for Brexit og arbeidet med norsk oppfølging, gi en kort oppdatering om EØS-midlene, EUs toppmøte 20.-21. oktober, EUs finanstilsyn og status for innlemmelse og gi en kort orientering om innlemmelse av EUs økologiregelverk i EØS-avtalen.

Energi- og miljøkomiteen er innkalt til å delta. Andre relevante komiteer i forbindelse med Aspakers orientering informeres også om møtet.

Dagsorden for møtet.

Møtene i Europautvalget er lukket, dersom ikke annet er bestemt. Referat fra et møte offentliggjøres etter møtets slutt, med unntak av de deler som er unntatt offentlighet. Ett år etter møtet offentliggjøres referatet i sin helhet.

Referater fra møtene i Europautvalget.

Les mer om Europautvalget.


Sist oppdatert: 19.10.2016 12:18