Familie- og kulturkomiteen

Arbeidsområda til komiteen er familie, born og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukarsaker, medrekna saker om gjeldsordning, idrett, kyrkje, trus- og livssynssamfunn, kultur og kulturminne.

Medlemene i komiteen

Medlemene i familie- og kulturkomiteen.

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Høyringsinstansane skal senda eit notat på inntil éi side om punkt dei vil ta opp med komiteen, eit par dagar før høyringa. Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema og kan finnast via det samla oversynet over høyringane i komiteane.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Familie- og kulturkomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: familie-kultur@stortinget.no

Komitésekretær

Ingrid Sand
Telefon: 23 31 35 33

Komitésekretariatet

Mona Bothner
Telefon: 23 31 37 46

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Johnsen, Kristin Ørmen H
Første nestleder Trettebergstuen, Anette A
Andre nestleder Lossius, Jorunn Gleditsch (Møter fast for Ropstad, Kjell Ingolf) KrF
Medlem Giske, Trond A
Medlem Grimstad, Carl-Erik V
Medlem Gulati, Himanshu FrP
Medlem Haukland, Marianne (Møter fast for Bakke-Jensen, Frank. Har permisjon, Langedahl, Vetle møter som vararepresentant) H
Medlem Henriksen, Kari A
Medlem Hjemdal, Silje FrP
Medlem Pettersen, Tage (Har permisjon, Gåsvatn, Monica Carmen møter som vararepresentant) H
Medlem Sem-Jacobsen, Åslaug Sp
Medlem Øvstegård, Freddy André SV