Helse- og omsorgskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er helsetenester, pleie- og omsorgstenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og lækjemiddel.

Medlemene i komiteen

Medlemene i helse- og omsorgskomiteen.

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema og kan finnast via
det samla oversynet over høyringane i komiteen.

Høyringsinstansar skal senda eit notat på inntil to sider om punkt dei vil ta opp med komiteen som vedlegg til e-post seinast tre yrkedagar før høyringa. Medlemene i komiteen brukar notatet til å førebu spørsmål. Om det er ynskjeleg kan ytterlegare skriftleg materiale takast med i 18 eksemplar til høyringa.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Helse- og omsorgskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: helse-omsorg@stortinget.no

Komitésekretær

Kirsten Gjemdal
Telefon: 23 31 31 40

Komitésekretariatet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Bekkevold, Geir Jørgen KrF
Første nestleder Toppe, Kjersti Sp
Andre nestleder Stensland, Sveinung H
Medlem Bruun-Gundersen, Åshild FrP
Medlem Freiberg, Kjell-Børge FrP
Medlem Hagebakken, Tore A
Medlem Heiberg, Astrid Nøklebye (Møter fast for Astrup, Nikolai. Har permisjon, Strandskog, Camilla møter som vararepresentant) H
Medlem Kjerkol, Ingvild A
Medlem Larsen, Erlend H
Medlem Liadal, Hege Haukeland A
Medlem Lønseth, Mari Holm H
Medlem Moflag, Tuva A
Medlem Mørland, Tellef Inge A
Medlem Wilkinson, Nicholas SV