Justiskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er rettsvesenet, kriminalomsorg, politiet, andre justisføremål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, allmenn lovgjeving for forvalting, straffelovgjeving, prosesslovgjeving, allmenn sivillovgjeving.

Medlemene i komiteen

Medlemene i justiskomiteen.

Høyringar og skriftlege innspel

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, og vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Det er eit eige skjema til å søkja om å få delta på høyring eller senda inn skriftlege innspel. Det finn de via oversynet over høyringar og skriftlege innspel til komiteen.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Justiskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: justis@stortinget.no

Komitésekretær

Trude H. Lyng
Telefon: 23 31 30 80

Komitésekretariatet

Tore Fossum
Telefon: 23 31 37 47

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Amundsen, Per-Willy FrP
Første nestleder Aasen-Svensrud, Maria A
Andre nestleder Stensland, Sveinung H
Medlem Foss, Ingunn H
Medlem Gunaratnam, Kamzy A
Medlem Hovland, Odd Harald A
Medlem Johnsen, Tor André FrP
Medlem Prestbakmo, Ivar B. (Møter fast for Borch, Sandra) Sp
Medlem Rødby, Else Marie Sp
Medlem Thorsvik, Ingvild Wetrhus V
Medlem Unneland, Andreas Sjalg SV