Kommunal- og forvaltingskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er kommunal forvalting, regional- og distriktspolitikk, rammetilskot til kommunar og fylkeskommunar, innvandringspolitikk, bustadtilhøve, bygningssaker, regional planlegging, nasjonale minoritetar, samiske spørsmål med unnatak av reglane om val til Sametinget, saker om organisering og verkeområde for statleg forvalting, statens fellesadministrasjon, statleg personalpolitikk, medrekna lønsvilkår, løyvingar til Det kongelege hus og partistøtte.

Medlemer i komiteen

Medlemer i kommunal--og-forvaltningskomiteen.

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema og kan finnast via
det samla oversynet over høyringane i komiteen.

Høyringsinstansane skal senda eit notat på inntil éi side om punkt dei vil ta opp med komiteen, helst eit par dagar før høyringa. Om det er ynskjeleg kan ytterlegare skriftleg materiale takast med i 20 eksemplar til høyringa. 

Parlamentarisk verksemd fram mot sommaren og hausten 2020.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Kommunal- og forvaltingskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: kommunal-forvaltning@stortinget.no

Komitésekretær

Marianne Brænden
Telefon: 23 31 31 30

Komitésekretariatet

Ole Jakob Totland
Telefon: 23 31 37 24

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill – Dokument 8:35 S (2020–2021)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen imøteser skriftlige innspill til Representantforslag 35 S (2020–2021) om å lage en plan for hvor mange flere asylsøkere Norge skal evakuere fra Hellas i 2021 og at økningen i evakuerte asylsøkere innen Europa ikke skal føre til at Norge tar imot færre kvoteflyktninger via FN.

  (20.10.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill – Dokument 8:5 S (2020–2021)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen imøteser skriftlige innspill til Representantforslag 5 S (2020–2021) om om evakuering av flyktninger fra Hellas, med bakgrunn i den kritiske Moria-situasjonen, i det omfang norske kommuner har kapasitet til.

  (20.10.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill – Dokument 8:9 S (2020–2021)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen imøteser skriftlige innspill til Representantforslag 9 S (2020–2021) om rettslige konsekvenser for velferdsprofitører ved lov-, regel- eller kontraktsbrudd

  (19.10.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill – Dokument 8:150 S (2019–2020)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen imøteser skriftlige innspill til Representantforslag 150 S (2019–2020) om å sikre bosetting av alle mennesker som får opphold

  (14.10.2020)
Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Andersen, Karin SV
Første nestleder Engen-Helgheim, Jon FrP
Andre nestleder Lauvås, Stein Erik A
Medlem Benestad, Norunn Tveiten H
Medlem Bransdal, Torhild (Har permisjon, Kvinlaug, Per Sverre møter som vararepresentant) KrF
Medlem Eidsheim, Torill H
Medlem Gharahkhani, Masud A
Medlem Greni, Heidi Sp
Medlem Njåstad, Helge André FrP
Medlem Nordlund, Willfred Sp
Medlem Sivertsen, Eirik A
Medlem Staalesen, Siri Gåsemyr A
Medlem Thommessen, Olemic H
Medlem Trellevik, Ove H