Kommunal- og forvaltingskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er kommunal forvalting, regional- og distriktspolitikk, rammetilskot til kommunar og fylkeskommunar, innvandringspolitikk, bustadtilhøve, bygningssaker, regional planlegging, nasjonale minoritetar, samiske spørsmål med unnatak av reglane om val til Sametinget, saker om organisering og verkeområde for statleg forvalting, statens fellesadministrasjon, statleg personalpolitikk, medrekna lønsvilkår, løyvingar til Det kongelege hus og partistøtte.

Medlemer i komiteen

Medlemer i kommunal--og-forvaltningskomiteen.

Høyringar og skriftlege innspel

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, men på grunn av koronakrisa vert dei no som hovudregel haldne som videokonferansehøyringar, eller komiteen bed om skriftlege innspel.
 
Videokonferansehøyringane vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Eit eige skjema nyttast til søknad om å få delta på høyring eller innsending av skriftlege innspel. Det finnast via oversynet over høyringar og skriftlege innspel til komiteen.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Kommunal- og forvaltingskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: kommunal-forvaltning@stortinget.no

Komitésekretær

Marianne Brænden
Telefon: 23 31 31 30

Komitésekretariatet

Ole Jakob Totland
Telefon: 23 31 37 24

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Vågslid, Lene A
Første nestleder Njåstad, Helge André FrP
Andre nestleder Greni, Heidi Sp
Medlem Kapur, Mudassar H
Medlem Kleveland, Kathrine Sp
Medlem Linnestad, Anne Kristine H
Medlem Lund, Tobias Drevland R
Medlem Lønseth, Mari Holm H
Medlem Sandtrøen, Per Martin (Møter fast for Vedum, Trygve Slagsvold) Sp
Medlem Skjelstad, André N. V
Medlem Støstad, Rune A
Medlem Staalesen, Siri Gåsemyr (Møter fast for Eide, Espen Barth) A
Medlem Sørvik, Terje A
Medlem Wiborg, Erlend FrP
Medlem Wold, Grete SV