Grunnlaget for tildeling/forlengelse av leiekontrakt mellom Avinor og Travel Retail Norway

På kontroll- og konstitusjonskomiteens komitemøte 18.11.2014 ble det besluttet å igangsette undersøkelser vedrørende grunnlaget for tildeling/forlengelse av leiekontrakt mellom Avinor og Travel Retail Norway