Næringskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er nærings-, industri- og handelsverksemd, skipsfart, statleg eigarskapspolitikk, statsgaranti ved eksport mv., konkurranse- og prispolitikk, landbruk, jordbruksavtalen, matpolitikk, fiske, fangst, akvakultur og laksefiske.

Medlemene i komiteen

Medlemer i næringskomiteen. 

Høyringar og skriftlege innspel

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, og vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Det er eit eige skjema til å søkja om å få delta på høyring eller senda inn skriftlege innspel. Det finn de via oversynet over høyringar og skriftlege innspel til komiteen.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over innstillingar komiteen skal levera

Kontaktinformasjon

Postadresse

Næringskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: naering@stortinget.no
Telefon: 23 31 30 70

Komitéråd

Hilde Markhus

Komitésekretariatet

Ida H. Midtbø

Saksvarsel frå Stortinget (e-post)

Med saksvarsel frå Stortinget kan du enkelt halda deg oppdatert om saker du fylgjer. Du kan fylgja enkeltsaker og/eller sakene til ein eller fleire komitear.
 
 

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Nordlund, Willfred Sp
Første nestleder Fylkesnes, Torgeir Knag SV
Andre nestleder Huitfeldt, Anniken A
Medlem Bjørlo, Alfred Jens V
Medlem Bjørnstad, Sivert FrP
Medlem Grotle, Olve H
Medlem Hansson, Rasmus MDG
Medlem Helleland, Linda Hofstad H
Medlem Jørgensen, Geir R
Medlem Klinge, Jenny (Har permisjon, Lied, Per Ivar møter som vararepresentant) Sp
Medlem Myrli, Sverre A
Medlem Sjåstad, Runar A
Medlem Strifeldt, Bengt Rune FrP
Medlem Tyldum, Per Olav Sp
Medlem Vitanza, Solveig (Møter fast for Nygård, Jon-Ivar) A
Medlem Westgaard-Halle, Lene H