Transport- og kommunikasjonskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er innanlands transport, post, generelle saker som gjeld telekommunikasjonar og elektronisk kommunikasjon, fritidsbåtar og oppgåver under Kystverket.

Medlemene i komiteen

Medlemer i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema og kan finnast via
det samla oversynet over høyringane i komiteen.

Høyringsinstansane tek med notat på inntil to sider til høyringa. Notat kan eventuelt sendast til postmottaket til komiteen i god tid før høyringa.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: transport-kommunikasjon@stortinget.no

Komitésekretær

Trine Hagen
Telefon: 23 31 31 20

Komitesekretariatet

Inger Marie Vatne
Telefon: 23 31 37 45

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Orten, Helge H
Første nestleder Stordalen, Morten FrP
Andre nestleder Gunnes, Jon V
Medlem Abrahamsen, Solveig Sundbø H
Medlem Fasteraune, Bengt (Møter som representant for Odnes, Ivar som har gått bort) Sp
Medlem Finstad, Jonny H
Medlem Freiberg, Kjell-Børge FrP
Medlem Hansen, Øystein Langholm A
Medlem Jegstad, Nils Aage H
Medlem Johnsen, Tor André FrP
Medlem Leirtrø, Kirsti A
Medlem Mossleth, Siv Sp
Medlem Myrli, Sverre A
Medlem Nævra, Arne SV
Medlem Olsen, Ingalill A