Utanriks- og forsvarskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er utenrikspoltitske tilhøve, militært forsvar, meldingar frå Ombodsmannen for Forsvaret og andre saker om verksemda til nemnda, utviklingshjelp, saker som gjeld norske interesser på Svalbard eller i andre polarområde og – til vanleg – saker som gjeld avtalar mellom den norske staten og andre statar eller internasjonale organisasjonar.

Medlemene i komiteen

Medlemer i utanriks- og forsvarskomiteen. 

Høyringar og skriftlege innspel

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, men på grunn av koronakrisa vert dei no som hovudregel haldne som videokonferansehøyringar, eller komiteen bed om skriftlege innspel.
 
Videokonferansehøyringane vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Eit eige skjema nyttast til søknad om å få delta på høyring eller innsending av skriftlege innspel. Det finnast via oversynet over høyringar og skriftlege innspel til komiteen.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Utanriks- og forsvarskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: utenriks-forsvar@stortinget.no

Komitésekretærar

Eivind S. Homme, 
Telefon: 23 31 35 13
eivind.s.homme@stortinget.no

Rune Skjerve
Telefon: 23 31 30 60
rune.skjerve@stortinget.no 

Seniorrådgjevar

Ida Nygaard – ansvarleg for m.a. høyringar
Telefon: 23 31 35 53
ida.nygaard@stortinget.no

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Huitfeldt, Anniken A
Første nestleder Tetzschner, Michael H
Andre nestleder Tybring-Gjedde, Christian FrP
Medlem Christensen, Jette F. A
Medlem Elvenes, Hårek H
Medlem Grande, Trine Skei V
Medlem Helleland, Trond H
Medlem Jensen, Siv FrP
Medlem Kolberg, Martin A
Medlem Lysbakken, Audun SV
Medlem Marthinsen, Marianne A
Medlem Mehl, Emilie Enger Sp
Medlem Navarsete, Liv Signe Sp
Medlem Schou, Ingjerd H
Medlem Støre, Jonas Gahr A
Medlem Toskedal, Geir Sigbjørn (Møter fast for Bollestad, Olaug Vervik) KrF
Medlem Wold, Morten FrP