Utanriks- og forsvarskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er utenrikspoltitske tilhøve, militært forsvar, utviklingshjelp, saker som gjeld norske interesser på Svalbard eller i andre polarområde og – til vanleg – saker som gjeld avtalar mellom den norske staten og andre statar eller internasjonale organisasjonar.

Medlemene i komiteen

Medlemer i utanriks- og forsvarskomiteen. 

Høyringar og skriftlege innspel

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, men på grunn av koronakrisa vert dei no som hovudregel haldne som videokonferansehøyringar, eller komiteen bed om skriftlege innspel.
 
Videokonferansehøyringane vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Eit eige skjema nyttast til søknad om å få delta på høyring eller innsending av skriftlege innspel. Det finnast via oversynet over høyringar og skriftlege innspel til komiteen.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Utanriks- og forsvarskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: utenriks-forsvar@stortinget.no

Komitésekretærar

Vibeke Rysst-Jensen
Telefon: 23 31 35 13
vibeke.rysst-jensen@stortinget.no

Sunniva Tofte
Telefon: 23 31 30 60
sunniva.tofte@stortinget.no

Seniorrådgjevar

Einar Maitre Ekern
Telefon: 23 31 35 78
einar.ekern@stortinget.no

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Medlem Arnstad, Marit Sp
Første nestleder Aukrust, Åsmund A
Medlem Elvenes, Hårek H
Medlem Fasteraune, Bengt Sp
Medlem Fiskaa, Ingrid SV
Medlem Foshaug, Nils-Ole A
Medlem Hansen, Eva Kristin A
Medlem Listhaug, Sylvi FrP
Andre nestleder Melby, Guri V
Medlem Moxnes, Bjørnar R
Medlem Schou, Ingjerd H
Medlem Solberg, Erna H
Leder Søreide, Ine Eriksen H
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP
Medlem Ulstein, Dag-Inge KrF
Medlem Aasrud, Rigmor A