Utdannings- og forskingskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er utdanning, barnehagar og forsking – medrekna koordinering av forskingspolitikken og forsking for landbruk, fiske og næringsliv.

Medlemene i komiteen

Medlemer i utdannings- og forskingskomiteen.

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema og kan finnast via 
det samla oversynet over høyringane i komiteen.

Komiteen bed høyringsinstansene senda inn korte bakgrunnsnotat så tidleg som mogeleg.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Utdannings- og forskingskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: utdanning-forskning@stortinget.no

Komitésekretær

Anne Grøholt
Telefon: 23 31 30 90

Komitésekretariatet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Steffensen, Roy FrP
Første nestleder Gudmundsen, Kent H
Andre nestleder Solberg, Torstein Tvedt A
Medlem Arnstad, Marit Sp
Medlem Asphjell, Jorodd A
Medlem Emblemsvåg, Marianne Synnes H
Medlem Fagerås, Mona SV
Medlem Grøvan, Hans Fredrik KrF
Medlem Henriksen, Martin A
Medlem Keshvari, Mazyar (Møter fast for Jensen, Siv. Har permisjon, Hagen, Carl I. møter som vararepresentant) FrP
Medlem Kristensen, Turid H
Medlem Melby, Guri (Møter fast for Grande, Trine Skei) V
Medlem Sandberg, Nina A
Medlem Strand, Marit Knutsdatter Sp
Medlem Tybring-Gjedde, Mathilde (Møter fast for Søreide, Ine M. Eriksen) H