Framstegspartiet

Det er 27 representantar i stortingsgruppa til Framstegspartiet etter valet i 2017.

Postadresse

Framstegspartiets stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 23 31 34 02 
Telefaks: 23 31 38 28
E-postadresse: frp.postmottak@stortinget.no

Framstegspartiet

Karl Johans gate 25, 0159 Oslo 
Telefon: 23 13 54 00 
Telefaks: 23 13 54 01 
E-post: frp@frp.no 
Heimeside: http://www.frp.no 

Framstegspartiets Ungdom

Adresse og telefon som hovudpartiet
Heimeside: http://www.fpu.no/

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
13 Limi, Hans Andreas Leder gruppestyret
163 Leirstein, Ulf Første nestleder gruppestyret
51 Njåstad, Helge André Andre nestleder gruppestyret
129 Hoksrud, Bård Innpisker
81 Søttar, Hanne Dyveke Medlem gruppestyret
156 Stordalen, Morten Medlem gruppestyret
168 Wiborg, Erlend Første varamedlem gruppestyret
3 Bruun-Gundersen, Åshild Andre varamedlem gruppestyret
147 Bjørnstad, Sivert Tredje varamedlem gruppestyret
135 Amundsen, Per-Willy
34 Engen-Helgheim, Jon
70 Flølo, Knut Magne
77 Freiberg, Kjell-Børge
18 Gulati, Himanshu
120 Halleland, Terje
56 Hjemdal, Silje
111 Horne, Solveig
66 Johansen, Jan Steinar Engeli
87 Johansen, Morten Ørsal
46 Johnsen, Tor André
103 Keshvari, Mazyar
25 Kjos, Kari Kjønaas
7 Saudland, Gisle Meininger
114 Steffensen, Roy
38 Strifeldt, Bengt Rune
94 Tybring-Gjedde, Christian
30 Wold, Morten