Framstegspartiet

Det er 26 representantar i stortingsgruppa til Framstegspartiet.

Postadresse

Framstegspartiets stortingsgruppe
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 34 02 
E-postadresse: frp.postmottak@stortinget.no

Framstegspartiet

Karl Johans gate 25, 0159 Oslo 
Telefon: 23 13 54 00 
Telefaks: 23 13 54 01 
E-post: frp@frp.no 
Heimeside: http://www.frp.no 

Framstegspartiets Ungdom

Adresse og telefon som hovudpartiet
Heimeside: http://www.fpu.no/

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
13 Limi, Hans Andreas Leder gruppestyret
129 Hoksrud, Bård Første nestleder gruppestyret
111 Horne, Solveig Andre nestleder gruppestyret
156 Stordalen, Morten Medlem gruppestyret
168 Wiborg, Erlend Medlem gruppestyret
135 Amundsen, Per-Willy Innspisker og medlem gruppestyret
30 Wold, Morten Andre visepresident og medlem gruppestyret
3 Bruun-Gundersen, Åshild Første varamedlem gruppestyret
147 Bjørnstad, Sivert Andre varamedlem gruppestyret
18 Gulati, Himanshu Tredje varamedlem gruppestyret
34 Engen-Helgheim, Jon
70 Flølo, Knut Magne
120 Halleland, Terje
56 Hjemdal, Silje
66 Johansen, Jan Steinar Engeli
87 Johansen, Morten Ørsal
46 Johnsen, Tor André
25 Kjos, Kari Kjønaas
51 Njåstad, Helge André
81 Olsen, Dagfinn Henrik
7 Saudland, Gisle Meininger
114 Steffensen, Roy
38 Strifeldt, Bengt Rune
77 Søttar, Hanne Dyveke
94 Tybring-Gjedde, Christian