Det Nye Folkepartiet

Stortingsgruppa til partiet

Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv Periode
Myrvoll, Ole Formann gruppestyret 01.10.1973-30.09.1977