Framtid for Finnmark

Stortingsgruppa til partiet

Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv Periode
Aune, Anders John Leder gruppestyret 01.10.1989-30.09.1993