Norges Kommunistiske Parti

Stortingsgruppa til partiet

Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv Periode
Løvlien, Emil Formann gruppestyret 11.01.1958-30.09.1961