Rød Valgallianse

Stortingsgruppa til partiet

Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv Periode
Folkvord, Erling Leder gruppestyret 01.10.1993-30.09.1997