Kristeleg Folkeparti

Det er 3 representantar i stortingsgruppa til Kristeleg Folkeparti.

Krf logo

Kontaktinformasjon

Kristeleg Folkepartis stortingsgruppe

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 30 50 (Stortingets sentralbord)
E-postadresse: krf.postmottak@stortinget.no

Kristeleg Folkeparti
Landskontoret

Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 23 10 28 00
E-post: krf@krf.no
Heimeside: www.krf.no

Kristelig Folkepartis Ungdom

Adresse som landskontoret
Telefon: 92 87 04 40
E-post: krfu@krf.no
Hjemmeside: www.krfu.no

Kristeleg Folkepartis Kvinner

Adresse som landskontoret
Telefon: 99 49 48 11
E-post: krfk@krf.no og mariam.rapp@outlook.com 
Leiar: Mariam Rapp

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
115 Bollestad, Olaug Vervik Leder gruppestyret
61 Ulstein, Dag-Inge Nestleder gruppestyret
7 Ropstad, Kjell Ingolf Innpisker