Sosialistisk Venstreparti

Det er 13 representantar i stortingsgruppa til Sosialistisk Venstreparti.

SVs logo

Kontaktinformasjon

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 922 52 494
E-post: sv.postmottak@stortinget.no

Sosialistisk Venstreparti

Akersgata 35 , 0158 Oslo 
Telefon: 21 93 33 00 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@sv.no 
Heimeside: http://www.sv.no 

Sosialistisk Ungdom

Akersgata 35 , 0158 Oslo 
Telefon: 21 93 33 50 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@su.no 
Heimeside: http://www.su.no 

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
20 Bergstø, Kirsti Leder gruppestyret
138 Fylkesnes, Torgeir Knag Nestleder gruppestyret
99 Hussein, Marian Nestleder gruppestyret
119 Fiskaa, Ingrid Medlem gruppestyret
91 Kaski, Kari Elisabeth Medlem gruppestyret
106 Unneland, Andreas Sjalg Innpisker
91 Kaski, Kari Elisabeth Vara innpisker
81 Fagerås, Mona
148 Haltbrekken, Lars
73 Kjerstad, Birgit Oline
37 Lie, Kathy
56 Lysbakken, Audun
160 Wold, Grete
169 Øvstegård, Freddy André