Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Sosialistisk Venstreparti

Det er 11 representantar i stortingsgruppa til Sosialistisk Venstreparti.

SVs logo

Postadresse:

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 34 00 
E-post: sv.postmottak@stortinget.no

Sosialistisk Venstreparti

Akersgata 35 , 0158 Oslo 
Telefon: 21 93 33 00 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@sv.no 
Heimeside: http://www.sv.no 

Sosialistisk Ungdom

Akersgata 35 , 0158 Oslo 
Telefon: 21 93 33 50 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@su.no 
Heimeside: http://www.su.no 

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
57 Lysbakken, Audun Leder gruppestyret
138 Fylkesnes, Torgeir Knag Nestleder gruppestyret
95 Kaski, Kari Elisabeth Nestleder gruppestyret
48 Andersen, Karin Medlem gruppestyret
105 Eide, Petter
82 Fagerås, Mona
151 Haltbrekken, Lars
122 Lerbrekk, Solfrid
36 Nævra, Arne
22 Wilkinson, Nicholas
169 Øvstegård, Freddy André